Trang chủ | Quy định

vSite là nền tảng tạo lập giúp bạn tạo nên một diễn đàn nhỏ hoặc một blog cá nhân

Khi sử dụng vSite bạn phải hoàn toàn đồng ý với những quy định sau

1. Về nội dung

2. Về trang web

Chúng tôi chỉ là bên cung cấp nền tảng cho các bạn sử dụng.

Các bạn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung trên trang web của mình nếu liên quan đến các vấn đề pháp lý


Nội dung quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước!